Vino.hr - Vaš vinski podrum Vino.hr - Vaš vinski podrum
Početna stranica » Shop » Uvjeti prodaje Facebook | Moj račun | Sadržaj košarice | Blagajna
2 3 2
Proizvodi
Proizvođači
AKCIJSKA PRODAJA više
Ron Abuelo 12 Gran Reserva
Ron Abuelo 12 Gran Reserva

Ron Abuelo (prevedeno sa španjolskog doslovno znači "djedov"...Više...
43,79EUR [329,90Kn]
Kupi 39,80EUR [299,90Kn]
Novi proizvodi više
Vieux Chateau des Combes, St. Emilion Grand Cru
Vieux Chateau des Combes, St. Emilion Grand Cru

Kupi 29,86EUR [225,00Kn]
Nezavisan privatni proizvođač duge tradicije, iz godine u godinu oduše...
Više...
Uvjeti prodaje Uvjeti prodaje
UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE VINO.HR


1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.vino.hr je trgovačko društvo Vino d.o.o. (dalje u tekstu: Vino.hr). Vino.hr putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web shop (dalje u tekstu: Web shop). Korištenjem usluge Web shopa i svih pridruženih stranica i servisa na domeni Vino.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web shopa je tvrtka Vino d.o.o., Borongajska 81c, 10000 Zagreb, OIB: 12130498619

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.
Vino.hr pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Vino.hr pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Vino.hr pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web shop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web shop odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web shop od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Vino.hr ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Web shop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na web shop.hr. Web shop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
Web shop ne jamči da fotografije proizvoda u potpunostio odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Vino.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Vino.hr, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web shop uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Vino.hr odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web shopa.
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Vino.hr zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
d) Plaćanjem usluge smatra se da je sklopljen Ugovor između Vino.hr i korisnika kao kupca.
e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/2015), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

LINK NA OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Vino.hr o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Web shop, Vino d.o.o., Borongajska 81 c, 10000 Zagreb), elektroničkom poštom na info@vino.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, umanjeno za troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana kada Vino.hr, odnosno Web shop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, ali tek po povratu robe u originalnom stanju prodavatelju. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Vino.hr može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu:

Vino d.o.o. , Borongajska 81c, 10000 Zagreb,

bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vino.hr, odnosno Web shopu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@vino.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će obaviješteni.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, te trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@vino.hr ili telefonski na 01-2300-618, kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01) 2300 618  i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.
Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.
Trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 8,00€ (60,28kn) po paketu bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je do 4 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati zaprimljenu pošiljku. Ukoliko zaprimljena pošiljka ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Web shop, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
na e-mail adresu: kontakt@vino.hr,
na adresu: Vino d.o.o., Web shop, Borongajska 81c, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Web shop vrši prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Web shop.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Web shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.
Kupac nema pravo na reklamaciju niti na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda ukoliko je došlo oštećenja proizvoda (npr. razbijena boca) isključivom krivicom kupca.

V) Način i postupak plaćanja

Naručenu robu možete platiti doznakom (odnosno internet bankarstvom) ili pouzećem. Uplate internet doznakom putem Vaše poslovne banke je najsigurniji oblik plaćanja na koji ste zasigurno navikli, te Vam osigurava potpunu sigurnost i brzu realizaciju transakcije. U slučaju da se odlučite za plaćanje pouzećem, pridržavamo pravo da Vas telefonski kontaktiramo prije isporuke radi dodatnih informacija o terminu dostave.

VI) Materijalni nedostaci

Ukoliko ste mišljenja da ste primili robu s materijalnim nedostacima, mi ćemo postupiti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Web shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web shop te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web shopu.
Web shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Web shopa. Web shop prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

4. KOMUNIKACIJA WEB SHOPA S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Web shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.
Slobodno nas možete kontaktirati putem telefona 01-2300-618.

5. ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA 

U slučaju prigovora sukladno članku 10. stavku 6. Zakona o zaštiti potrošača pritužbu možete poslati putem mail poruke na: kontakt@vino.hr ili online putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje: Pisani prigovor putem EU online platforme


Nastavi
Prevedi ovu stranicu
Pretraživanje
 
Upišite riječi koje želite pretražiti.
Napredna tražilica
Prijava
Dobrodošli,
Korisnički račun:
Lozinka: (Nova?)

Registracija novog korisnika
Košarica više
1 x Argiano Solengo
11 x Ron Abuelo 12 Gran Reserva
1 x Drvena kutija lakirana za šest butelja
1 x Mare Postup
2 x Château Gazin
1 x Vacu Vin pumpica + dva vakuum čep (9814)
2 x Clai Ottocento bijeli 2015.
2 x Jean-Luc Mouillard Château-Chalon
2 x Chateau Pichon Longueville Baron
2 x Coronica Gran Teran
1 x Benvenuti Corona Grande
1 x Boškinac Cabernet Sauvignon Merlot
2 x Chateau d'Yquem 0,375L
3 x Glen Moray 12YO + kutija
1 x Marsuret Prosecco superiore "Il Soler" extra dry DOCG
3 x Chateau Sergant Lalande de Pomerol
2 x Mocali Brunello di Montalcino
1 x Craggy Range Sophia
2 x Argiano Rosso di Montalcino
4 x Château Pontet-Canet 2009
1 x Kopjar graševina
1 x Whitley Neill London Dry Gin 1 Litra
3 x Château Rabaud Promis, Sauternes 2001.
4 x Vieux Chateau des Combes, St. Emilion Grand Cru
2 x Raymond Usseglio Chateauneuf du Pape Cuvee Imperiale
1 x Chateau Raspail Gigondas
2 x Chateau Guiraud 1er Cru Sauternes
1 x Coronica Gran Teran
2 x Vega Sicilia Unico
1 x Kosovec Škrlet selekcija 2011.
1 x Cantina Terlano Sauvignon Quarz 2019.
1 x Stina Plavac mali Majstor
1 x Roederer Cristal Rose + Kutija
1 x Matuško Dingač rezerva barrique
1 x Louis Latour Vosne-Romanée
1 x Louis Roederer Brut Premier
1 x Clai malvazija Sveti Jakov 2012.
1 x Vujnović Plame
1 x Chateau Mission Haut Brion
1 x Rončević Slatki Život - Grk
1 x Quorhum 12 Y + Kutija
1 x Argiano Suolo
1 x Antunović Plavac
1 x Jura 18YO + Kutija
1 x Vacu Vin pumpica sa vakuum čepom (9874)
1 x Tribaut Brut Nature
8.751,24EUR [65.936,25Kn]
Top lista
01.Vujnović Plame
02.Krajančić Pošip Intrada
03.Vujnović Ivan Dolac
04.Boškinac Cabernet Sauvignon Merlot
05.Buhač Graševina
Recenzije više
Vacu Vin pumpica sa vakuum čepom (9874)
Mislim da ova sjajna spravica, za koju sam prije podosta vre ..
5 od 5 zvjezdica!
Informacije
Dostava i povrat
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Impressum

Za slučajne pogreške u specifikaciji ne snosimo odgovornost. Fotografije su ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu artikla.

Copyright ˆ 2007-2021 Vino d.o.o


// OVO je CHAT!!